Een beetje geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van het centrum is uiteraard verbonden met het ontstaan van het Woluwepark, dat aangelegd werd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1897. Leopold II wil een immens park zien verschijnen langsheen de pas aangelegde Tervurenlaan, om deze nieuwe laan mooier en groener te maken en om de toenmalige burgerij aan te trekken. De eerste sportactiviteiten in het park worden georganiseerd omstreeks 1920. Een sportcomplex wordt aangelegd, waarvan de infrastructuur in het hoge gedeelte van het park teruggaat tot de jaren zestig.

Het park, dat een zeer diverse fauna en fora huisvest, waaronder vele bijzondere bomen, wordt geklasseerd in 1972 en is sinds de federalisering beheerd door de milieudienst van Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verschillende zones van het park, die minder toegankelijk zijn voor recreatief en sociaal gebruik, worden ecologisch beheerd. De sportinfrastructuur onderging tijdens al die jaren weinig veranderingen en werd tot september 2014 beheerd door de federale overheid.

De overheveling van het Park en de sportinfrastructuur van de federale overheid naar het Brussels Gewest stond al sinds 1991 op de agenda. Sinds eind 2012 werkte het College van Burgemeester en Schepenen actief aan het afronden van het dossier en de overname van het beheer en de uitbating van de aanwezige sportinfrastructuur.

En zo geschiedde: het Brussels Gewest nam op 24 april 2014 het beheer van het sportcentrum over van de Federale staat. Kort daarop kreeg de gemeente Sint-Pieters-Woluwe het dagelijks beheer van het centrum toegewezen aan de hand van een hernieuwbare concessie van 23 jaar. Sinds het begin van deze overeenkomst op 1 september 2014 beheert de Gemeente deze prachtige site en is ze opengesteld voor het publiek.